Urolig tid for regional gravplassmyndighet

En oppsplitting av våre fylkeskommuner, vil også få følger for organiseringen av Statsforvalterne. Dette vil ikke kun påvirke fylkesgrensene.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innlegget uttrykker redaktørens egne synspunkter.

Den forrige regjeringens region- og kommunereform, har allerede gitt underlige utslag, for eksempel kommuner som ikke henger sammen. Det gir grobunn til dagens ønske om reversering. Men, reversering til hva? Og til hvilken pris?

Det ene fører det andre med seg.

Hva skjer når fylkestinget i Vestfold og Telemark vedtok at de skal søke om oppløsning?

I følge VG krever partiene som vedtok oppdelingen at også Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal deles. Fylkestinget i Vestfold og Telemark går inn for oppløsning.

Til syvende slutt vil dette angå den regionale gravplassmyndigheten.

Først og fremst skapes det usikkerhet blant de ansatte. Hva skjer med dem? Hvordan blir deres fremtid? Blir gravplassmyndigheten liggende i Vestfold eller legges den til Telemark? Dette er et politisk spørsmål. Jeg vil tro at begge fylkene ønsker kompetansearbeidsplasser.

Vi fikk, fra 1. januar 2021, en regional gravplassmyndighet lokalisert hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

En fordel med å bli del av Statsforvalteren, var at den tidligere gravplassrådgiveren fikk flere kolleger å støtte seg til. Dette inkluderer også kolleger utenom selve gravplassmyndigheten.

Flere kolleger ga et lenge etterlengtet og styrket fagfelt.

Én ting er sikkert: Ingen ting er sikkert.

Siden den regionale gravplassmyndigheten så dagens lys, har vi hatt en god ressurs til beste for lokale gravplassforvaltninger.

Mange vil hevde det ikke er så nøye hvor de sitter. Det er en sannhet med modifikasjoner, ikke minst for de som skal jobbe der.

Når den politiske drakampen starter, blir alt enda mer usikkert. Vi vet at en reformreversering vil føre til mye administrativt arbeid og tilpasninger til ny organisasjon.

Før det har gått to år, ser det altså ut til at Norgeskartet skal tegnes på nytt. Den regionale gravplassmyndigheten burde hatt andre ting å tenke på enn ny organisering.

Fra 1. januar 2024 skal det nye Norgeskartet være endret.

I god tid før da, bør de ansatte i den regionale gravplassmyndigheten vite hvor de skal jobbe.

Powered by Labrador CMS