Annonsering i Gravplassen papirutgave

Bladet Gravplassen (tidl. Kirkegården) er landets eneste fagtidsskrift for gravplassektoren.Det leses både av beslutningstakerne og ansatte på gravplassene.

Bladet har en egen nettside: gravplassen.no. Papirutgaven kommer ut fire ganger i året. Les mer i Fagpressekatalogen.

Her finner du informasjon om priser og størrelse på annonser i papirutgaven.

Les mer om fagbladet Gravplassen på Gravplassforeningens nettsider.