Annonsering i nyhetsbrev og på nettsider:

Våre nyhetsbrev vil bli distribuert hver annen fredag. Se oversikt under.
Våre nyhetsbrev vil bli distribuert hver annen fredag. Se oversikt under.

Kjøp annonseplass i nyhetsbrevene i 2020 for årets pris

Hver 14. dag vil vi ha utsendelser av våre nyhetsbrev. De vil gi en pekepinn på hva som rører seg innenfor norsk gravplassforvaltning. Disse nyhetsbrevene vil bli distribuert hver annen fredag.

Publisert   Sist oppdatert

I nyhetsbrevene tilbyr vi også annonsering. I likhet med det som tilbys på våre nettsider. Dette vil i første omgang være begrenset til én bedrift/selskap per uke. Vi har allerede (per 1. november 2019) begynt å fylle opp inneværende år, men per dags dato er det ledig fredag 15. november samt i vårt siste nyhetsbrev før jul som blir distribuert fredag 13. desember.

Vi vil fortløpende vurdere hyppigheten av våre nyhetsbrev. Likedan muligheten for annonsering på disse brevene som vil nå ut til akkurat den målgruppen som du henvender deg til.

Ved å annonsere i våre nyhetsbrev og på våre nettsider, når du akkurat den målgruppen du henvender deg til.

Alf Bergin

Vi tar fortløpende i mot bestillinger for 2020. Første nyhetsbrev fra 2020 vil bli sendt fredag 10. januar. Her er det helt blanke ark, men vi nevner at det som gjelder er førstemann til mølla. Ledige datoer vil fremgå nedenfor.

Har du kampanjer som kan tilpasses våre nyhetsbrev, er det en gylden anledning til å nå ut til våre medlemsforvaltninger og de som abonnerer på nyhetsbrevene. Mengden mottakere øker sakte men sikkert.

Prisen for en annonse i våre nyhetsbrev er 750 kroner per gang. (Vil bli justert fra 01. januar 2020. Vi vil ta i mot bestilling på inntil to annonser per nyhetsbrev).

Her kan du lese om øvrig annonsering på våre nettsider.

Brevene vil bli sendt på følgende fredager (og noen andre dager tilpasset helligdager etc.):

Januar:
10.01 (bestilt x 1)
24.01

Februar:
07.02 (bestilt x 1)
21.02

Mars:
06.03 (bestilt x 1)
20.03

April:
03.04 (bestilt x 1)
17.04
30.04 (torsdag)

Mai:
15.05 (bestilt x 1)
29.05

Juni:
12.06 (bestilt x 1)
26.06

Juli:
10.07 (bestilt x 1)
24.07

August:
07.08 (bestilt x 1)
21.08

September:
04.09 (bestilt x 1)
18.09

Oktober:
02.10 (bestilt x 1)
16.10
30.10

November:
13.11 (bestilt x 1)
27.11

Desember:
11.12 (bestilt x 1)
21.12 (mandag)