FAGUS VINTERKONFERANSE 2022:

Fremmede arter - venn eller fiende

Fagus’ årlige vinterkonferanse fokuserer på fremmede arter i grøntanlegget. Hvordan skal grøntanleggsbransjen forholde seg til fremmede arter?

Publisert Sist oppdatert

Artsdatabankens fremmedartsliste inneholder navn på 3 142 arter. Hele 2 120 av dem er karplanter. Alle utgjør ikke like stor risiko, men de som sprer seg utenfor grøntanlegget truer norsk natur.

Karplanter

Karplanter omfatter alle blomsterplanter og dessuten høyere blomsterløse planter som bregner, kråkefotplanter og sneller. (Kilde: SNL.no)

Astrid Brekke Skrindo, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), har jobbet med fremmede arter både i Statens vegvesen, Vegdirektoratet og NINA. Hennes foredrag tar opp innsatsen som rettes mot fremmede karplanter. Arbeidet innebærer vanskelige valg mot vanskelige arter. De viktige punktene i innsatsen er samlet i et temahefte som hun presenterer under sitt foredrag. Deltakerne får gode råd på veien, men får også høre om utfordringer de fremmede artene gir, og kunnskapshullene vi fortsatt har.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Gry Ellen Ringstad, NINA.</span></span>
Gry Ellen Ringstad, NINA.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Astrid Brekke Skrindo, Asplan Viak.</span></span>
Astrid Brekke Skrindo, Asplan Viak.

Samtidig kan fremmede arter være nyttige i beplantninger.

Asplan Viak har spesialisert seg på å utvikle bærekraftige planteplaner med rikt artsmangfold og mer bruk av naturplanter. Deres landskapsarkitekt Gry Ellen Ringstad skal snakke om naturplantenes gode egenskapene. Samtidig skal hun prate om nytten av fremmede arter de i bærekraftige beplantinger. Blant annet kan de kreve mindre stell samtidig som de øker artsmangfoldet.

Vinterkonferansen arrangeres hos Miljødirektoratet i Oslo tirsdag 1. februar. Konferansen kan strømmes for de som ikke kan være til stede.

Følg denne linken der Fagus omtaler sitt eget arrangement.

Powered by Labrador CMS