LEDIG STILLING:

Bamble kirkelige fellesråd

Kirketjener/gravplassarbeider/renholder

Søknadsfrist: 11. februar 2022

Bamble Kirkelige Fellesråd, Langesund

Stillingen omfatter bl.a. å være med på klargjøring av kirkene til gudstjenester og kirkelige handlinger, tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar og bygninger, forberedelser og gjennomføring ved begravelser, vedlikehold på gravplassene, betjene kirkenes og gravplassenes besøkende på en serviceinnstilt måte, være kirketjener til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt følge lover og regler som gjelder for arbeidsområdet man blir satt til. 10 % av den 100 % stillingen innebærer å vaske kontorlokalene i Bamble menighetshus.

Kvalifikasjoner:

 • Vil være en fordel å ha gjennomført kirketjenerskolen eller ha en fagutdannelse (innenfor grøntanlegg/gartner, elektriker, rørlegger, snekker o.l).
 • Må ha sertifikat (BE) på personbil og tilhenger.
 • Bør ha sertifikat på lastebil-C1E, eller være villig til å ta dette sertifikatet innen første
 • ansettelses år for egen regning.
 • Må ha maskinførerbevis på gravemaskin, hjullaster og dumper, og helst sertifikat på
 • bruk av motorsag og lift.
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra kirke og gravplass.

Andre krav til stillingen:

 • Må kunne disponere egen bil i jobb mot kjøregodtgjøring.
 • Må være komfortabel med bruk av PC
 • Den som tilsettes må legge fram tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ihht.
 • Lov om tros- og livssynssamfunn § 20.
 • Det stilles krav om medlemskap i Den norske kirke.

Egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen har kirkevergen som nærmeste overordnede.

Søknadsfrist 11.02.2022
Tiltredelse etter avtale.
Det er 6 mnd. prøvetid.

Vi kan tilby deg:

 • Fast stilling med lønn i hht hovedtariffavtale, pensjon i KLP
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte oppgaver.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til:

Kirketjener/gravplassleder:
Morten Lund
Telefon: 90 67 07 78
Kirkeverge:
Astrid Thomasberg
Telefon: 35 96 52 81/92 26 93 21.

Søknad sendes til:
Bamble kirkelige fellesråd v/ kirkevergen
Rådhuset, Postboks 80,
3993 Langesund

eller på mail til: [email protected]

Bamble kommune er en landkommune med ca 14 100 innbyggere, som er lokalisert ved sjøen, med Stathelle som et sentrum. I Bamble kirkelige fellesrådsområde er det totalt 23 ansatte, hvorav 5,5 stillingshjemler er kombinertstillinger som kirketjener/gravplassarbeider. Staben i Bamble kirkelige fellesrådsområde er hovedsakelig samlet i tre kontorer for områdene; Bamble menighetskontor, kirkevergekontoret(på rådhuset i Bamble) og menighetskontoret i Langesund.

Powered by Labrador CMS