LEDIG STILLING:

Kombinert kirketjener/kirkegårdsarbeider

Søknadsfrist 31.05.2020

Bamble kirkelige fellesråd søker etter kombinert kirketjener/kirkegårdsarbeider i 90 % fast stilling.

Kirketjeneren/kirkegårdsarbeideren skal være med å betjene alle kirkene og kirkegårdene i Bamble kommune. Staben er hovedsakelig samlet i tre kontorer for områdene; Bamble menighetskontor, kirkevergekontoret(rådhuset) og menighetskontoret i Langesund. Bamble kommune har ca 14 100 innbyggere. Bamble kirkelige fellesråd har til sammen 5,5 stillingshjemler i kombinertstillinger som kirketjener/kirkegårdsarbeider.

Stillingen omfatter bl.a. å være med på klargjøring av kirkene til gudstjenester og kirkelige handlinger, tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar og bygninger, forberedelser og gjennomføring ved begravelser, vedlikehold på kirkegårdene, betjene kirkenes og kirkegårdenes besøkende på en serviceinnstilt måte, være kirketjener til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt følge lover og regler som gjelder for arbeidsområdet man blir satt til.

Kvalifikasjoner:

  • Bør helst ha gjennomført kirketjenerskolen eller ha en fagutdannelse (innenfor grøntanlegg/gartner, elektriker, rørlegger o.l).
  • Må ha sertifikat på personbil, lastebil-C1, gravemaskin og helst sertifikat på bruk av motorsag og lift.
  • Ønskelig med arbeidserfaring fra kirke og kirkegård.
  • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  • Må kunne disponere egen bil i jobb mot kjøregodtgjøring.
  • Være komfortabel med bruk av PC

Stillingen har kirkevergen som nærmeste overordnede. Det stilles krav om medlemskap i Den norske kirke. Det er 6 mnd. prøvetid.

Bamble kirkelige fellesråd ønsker fortrinnsvis tiltredelse 01. september 2020 (kan avtales nærmere).

Vi kan tilby deg:

  • Fast stilling med lønn i hht hovedtariffavtale, pensjon i KLP .
  • Godt arbeidsmiljø.
  • Utfordrende og varierte oppgaver.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til, kirkeverge Astrid Thomasberg, tlf: 35 96 52 81/92 26 93 21 eller kirketjener/Morten Lund tlf: 90 67 07 78.

Søknad sendes til: Bamble kirkelige fellesråd v/ kirkevergen, Rådhuset, postboks 80, 3993 Langesund eller på mail: [email protected].

Søknadsfrist 31.05.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Sted: Rådhuset, 3970 Langesund

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Antall stillinger:1

Sektor: Ikke oppgitt

Arbeidsdager: Ukedager Lørdag Søndag

Arbeidstid: Dagtid Kveld

Arb.tidsordning: Turnus

Oppstart:01.09.2020

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Bamble Kirkelige Fellesråd

Adresse: Rådhuset, 3970 Langesund

Hjemmeside:https://bamble.kirken.no/