Eksempel på bruk av vegetasjon fra Jönköping kyrkogård i Sverige.
Eksempel på bruk av vegetasjon fra Jönköping kyrkogård i Sverige.

ÅRETS PRIS 2022:

Tema for konkurransen er beste vegetasjonsbruk

Tema for «årets pris» 2022 er vegetasjonsbruk. Dermed er det på tide å finne fram fotoapparatet og dykke ned i arkivskuffene, for å dokumentere gode eksempler på god vegetasjonsbruk på våre gravplasser.

Publisert

Årets pris

«Årets pris» er Gravplassforeningens pris innenfor et gitt tema. Den er delt ut to ganger tidligere, noe som blir gjort ifm fagdagene.

Følgende har mottatt prisen tidligere:
2018: Tema: Beste hjemmeside
Sandnes kommune

2019: Tema: Beste navna minnelund
Alstadhaug kirkegård

2020: Tema: Inngjerding og porter Enebakk kirkegård

2021: ???

Premien til vinneren er foruten heder og ære, et diplom og 10.000 kroner. – Vi håper det vil være et godt agn, slik at mange melder seg på konkurransen, sier Synnøve Haugstad Sira i Gravplassforeningen.

Generelle kriterier:
• Heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
• Bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
• Være bærekraftig
• Være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
• Gravplassmyndighet der anlegget ligger må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Spesielle kriterier for vegetasjon:
• God helhetstanke rundt vegetasjonsbruk for hele gravplassen (romskapende, årstidsvariasjon, farger, plassering av vegetasjon i forhold til drift)
• God vegetasjonsbruk tilpasset stedet (hardførhet, lokale forhold)
• Variasjon i vegetasjonsbruk
• Biologisk mangfold
• God skjøtsel

Krav til innlevert materiale:
• Oversiktsplan for gravplassen som viser plassering av vegetasjon
• Planteplan (hvis det finnes)
• Beskrivelse som forteller om vegetasjonen i forhold til oppsatte kriterier
• God bildedokumentasjon som illustrerer vegetasjonen

Frist: Frist for innlevering av forslag: 31.12.21
Forslag sendes [email protected]
Utdeling av prisen skjer på fagdagene 2022 i Oslo.

Powered by Labrador CMS