LEDIG STILLING:

Fagarbeider gravplass

Søknadsfrist: Mandag 7. februar 2022.

Er du vår nye kollega og medarbeider?

Vi søker etter en selvstendig og engasjert fagarbeider i 100% stilling som skal ha allsidige oppgaver innenfor drift av gravplassene. Tiltredelse etter avtale.

Bodø kirkelige fellesråd er et fellesorgan som på vegne av soknene har ansvar for å ivareta ulike administrative og økonomiske oppgaver, som blant annet å ha ansvaret for drift og forvaltning av gravplasser og kirker. Fellesrådet har ansvar for driften av 11 gravplasser og Salten krematorium, alle innenfor Bodø kommune. Det er cirka 6 årsverk på gravplassene. I tillegg kommer ekstrahjelp i sommermånedene.

Arbeidsoppgaver:

 • Praktisk tilrettelegging og oppfølging av begravelser og urnenedsettelser
 • Delaktig i drift av Salten krematorium
 • Vedlikehold og utvikling av grøntanlegg og uteanlegg i/rundt gravplassene og kirkene
 • Vedlikehold i forbindelse med legatordninger, som planting, vanning, øvrig oppfølging
 • Gi god service ovenfor gravplassens brukere
 • Montering og oppfølging av gravminner
 • Drift, vedlikehold og reparasjon av maskiner/bygninger
 • Medvirke til at lov, forskrift og gravplassvedtekter blir fulgt opp
 • Andre arbeidsoppgaver/vaktmestertjenester etter behov
 • Kirken i Bodø er inne i en effektiviseringsprosess og endring av arbeidsoppgaver kan påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Primært ønsker vi søkere som har fagutdanning/fagbrev innen anleggsgartner, byggfag eller maskinfag
 • Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil også bli vurdert
 • Praktiske ferdigheter og erfaring fra ulike typer drift- og vedlikeholdsarbeid
 • Erfaring fra tilsvarende type arbeid er en fordel
 • Førerkort klasse B/BE
 • Ønskelig med SFS kompetansebevis M5 (traktorgraver)
 • Grunnleggende datakunnskap
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må være i en fysisk form som gjør vedkommende i stand til å utføre de arbeidsoppgaver som er nevnt over samt kunne arbeide utendørs store deler av arbeidstiden

Personlige egenskaper:

 • Ryddig og strukturert
 • Selvstendig, men samtidig er god på å samarbeide
 • Initiativrik, løsningsorientert og har evne til å tak, gjennomføre og sluttstille arbeidsoppgaver
 • Har evne til å ha en god dialog med publikum og samarbeidspartnere

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale i henhold til KA sin tariff som fagarbeider stillingskode 5124 eller arbeider i stillingskode 5111, avhengig av kvalifikasjoner
 • Spennende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Arbeidstid fra 0800-1530, med mulighet til en viss fleksibilitet
 • God pensjonsordning

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr Offentlighetslovens § 25.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges frem i forbindelse med eventuelt intervju. Søkerne bes oppgi to referansepersoner.

Stillingsprosent: 100%, Fast stilling.

Kontaktinformasjon

Bjørn Hansen
Driftsleder,
48 89 53 68

Elisabeth Aune Burchardt

Arbeidssted

Storgata 298006 Bodø

Søk på stillingen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bodø kirkelige fellesråd

Powered by Labrador CMS