Direktør Randi Moskvil Letmolie I KA oppdaterer hva som skjer innenfor kirkebygg- og gravplassfeltet, under konferansen 31. mars og 1. april.
Direktør Randi Moskvil Letmolie I KA oppdaterer hva som skjer innenfor kirkebygg- og gravplassfeltet, under konferansen 31. mars og 1. april.

KA arrangerer kirkebygg- og gravplasskonferanse

I månedsskiftet mars – april arrangerer KA sin årlige kirkebygg- og gravplasskonferanse. Med temaet «Fremtidig forvaltning av våre kirker og gravplasser» tyder alt på at det vil bli en spennende og nyttig konferanse.

Publisert Sist oppdatert

Kirkebygg- og gravplasskonferansen

Tid: 31. mars - 1. april

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Rådgiver Eirik Stople i KA.
Rådgiver Eirik Stople i KA.

NB: Konferansen er utsatt til høsten.

Konferansen åpnes av ekspedisjonssjef Cathrin Sætre fra Barne- og familiedepartementet. Direktør Randi Moskvil Letmolie fra KA gir så en oppdatering på hva som skjer innenfor kirkebygg- og gravplassfeltet, blant annet mulige konsekvenser for forvaltningene med ny tros- og livssynslov. Deretter går det slag i slag gjennom to hele dager.

– Kirkebygg- og gravplasskonferansen er en todelt konferanse, og som navnet tilsier ivaretar søkelyset både på våre kirkebygg og tilhørende gravplasser. Programmet er høyaktuelt for alle som arbeider med forvaltning av kirkebygg og/eller gravplasser, sier rådgiver Eirik Stople i KA. Han nevner spesielt ekskursjonen til kirker/gravplasser i Nannestad, der det vil bli fokusert på prosjektering, drift, og forvaltningsordning for navnet minnelund.

Av interessante programposter forøvrig nevnes «Åpne kirker». Her retter man blant annet fokus mot erfaringer ved utvidet bruk og konsekvenser for arbeidsgiversiden.

Her finner du informasjon om konferansen og påmeldingsmulighet. Fristen er satt til fredag 28. februar.

Av innledere finner vi blant annet gravplassrådgiver Åse Skrøvset, som presenter en rapport fra prosjektet Gravminnesikring. Rapporten gir innspill til mulig endring av regelverket for gravminnesikring. Et veldig aktuelt tema for svært mange innenfor forvaltningsorganene for våre gravplasser.

Det er også satt av tid til erfaringene man har fått etter satsing på tilrettelegging for økt naturmangfold på Vestre gravlund i Oslo. Her er det Magnus Gommerud Nilsen fra Gravfersetaten i Oslo som skal i aksjon.