Trygve Jensen, leder av gravplassforvaltningen i Trondheim viser frem driftsavdelingen på nyetablerte Charlottenlund gravlund.
Trygve Jensen, leder av gravplassforvaltningen i Trondheim viser frem driftsavdelingen på nyetablerte Charlottenlund gravlund.

Er din driftsbygning landets beste?

Publisert Sist oppdatert

Tema for Gravplassforeningens årlige konkurranse er driftsbygning med driftsareal. Frist for å sende inn forslag er 1. mai 2021, men vi tar imot søknader fortløpende så det er ingenting i veien for å starte prosessen allerede nå. Kanskje er det en god idé å bruke tiden før det kommer snø til å ta gode bilder?

Prisen for årets beste blir delt ut på Gravplassforeningens fagdager i september. Hensikten med prisen er å løfte frem og vise eksempler på tiltak og anlegg som hever kvaliteten for brukere av gravplass, kapell og krematorium. Vinneren får diplom og 10 000 kroner.

Del av driftsavdeling på Vestre kirkegård i København
Del av driftsavdeling på Vestre kirkegård i København

Her kan du lese om vinneren av årets pris: Enebakk kirkegård stakk av med seieren

Heder og ære

Driftsbygningen er en viktig del av helheten på gravplassen. Driftsavdelingen skal romme flere funksjoner og må ha løsninger som sikrer en god balanse mellom stabil drift, gode arbeidsforhold og det estetiske uttrykket på gravplassen.

Driftsbygning Tøndergård gravlund i Molde.
Driftsbygning Tøndergård gravlund i Molde.

Juryen vil legge vekt på at driftsbygningen har høy estetisk verdi, kvalitet i materialbruken samt funksjonelle og brukervennlige løsninger. Stedstilpasning og god løsning for buffersone til graver og resten av gravplassen er andre kriterier. På Gravplassforeningens hjemmeside kan du lese mer om de generelle kriteriene for prisen.

Bilder og beskrivelse

For å kunne gjøre en rettferdig vurdering trenger juryen god bildedokumentasjon som illustrerer driftsbygning, driftsareal og plassering på gravplass i tillegg til skriftlig beskrivelse. Plan- og arkitekttegninger kan gjerne sendes med der dette finnes.

Mer informasjon om prisen finner du her

Powered by Labrador CMS