Johannes Sørhaug er kirkesjef i Porsgrunn og leder i Gravplassforeningen.
Johannes Sørhaug er kirkesjef i Porsgrunn og leder i Gravplassforeningen.

STYRETS HJØRNE:

Hva skjer når kursvirksomheten blir digital?

Publisert

Gravplassforeningen har som målsetning å være en nettverksbyggende organisasjon for gravplassforvaltningene i hele Norge, og forener de kirkelige og kommunale forvaltningene. Nettverksbygginga foregår på våre årlige fagdager og kurs. Vi får mange gode tilbakemeldinger på at kursene er aktuelle og gode og veldig ofte blir det framhevet betydningen av det som skjer i pausene og på kvelden. Da treffer man kolleger og kan drøfte felles utfordringer, dele idéer og knytte kontakter.

Når Gravplassforeningen i 2022 tar skrittet inn i den digitale kursverden, betyr det ikke at det blir færre fysiske kurs og samlinger, for vi ser absolutt den store verdien av å møtes og utveksle erfaringer og ideer. Så det blir JA, TAKK, BEGGE DELER!

Bakgrunnen for denne satsingen er at både store og små forvaltninger ser nytten av å kunne ha tilgang til digitale foredrag, kurs og webinarer. For noen er det økonomi eller kapasitet som gjør at man ikke kan delta fysisk. For andre, store forvaltninger, kan det dreie seg om å kunne kjøre felles kursing for hele personalet samtidig.

Administrasjonen har engasjert et firma som kan ta den tekniske siden av jobben med filming, redigering og sikring av data, og vi er kommet godt i gang. Så vil administrasjonen følge opp med hvor lenge kursene har aktualitet, dvs hvor lenge de kan være tilgjengelige på nett.

2022 blir et prøveår. Vi må finne ut av hvilke kurs som er etterspurt og få tips til nye. Tips gis til [email protected]

En annen stor nyhet med henhold til utdanning er oppstart av Krematorieskolen. Det er nå over ti år siden den ble arrangert sist, og både styret i NFG og Krematorienettverket er positive til å starte den opp på nytt. Interessen er stor, og det er behov for å gi de som jobber ved krematoriene et kompetanseløft og dokumentasjon for gjennomført utdanning, med tilhørende lønnsheving, tilsvarende som skjer for dem som gjennomfører kirketjenerskolen og gravplasskolen.

Vi er spent på fortsettelsen.

Powered by Labrador CMS