Daglig leder, Mari Myhrene i FAGUS, ønsker velkommen til Grønn Galla i Oslo, 14. – 15. november 2019.
Daglig leder, Mari Myhrene i FAGUS, ønsker velkommen til Grønn Galla i Oslo, 14. – 15. november 2019.

Grønn Galla i Oslo

Grøntanleggssektoren ønskes velkommen til årets «Grønn Galla» som arrangeres av FAGUS i Oslo 14. og 15. november. – Vi har lagt opp til et omfattende program disse dagene, der bærekraft er stikkord, sier daglig leder i FAGUS, Mari Myhrene.

Publisert   Sist oppdatert

– Planlegging og bygging av bærekraftige grøntanlegg er tittelen på seminaret. Hva betyr bærekraftmålene for planleggeren og hva betyr det for de som i fremtiden skal utføre og drifte anleggene, sier Mari Myhrene, daglig leder i FAGUS. Bærekraftstiltak som gjenbruk og bærekraftige innovasjoner i grøntanleggssektoren er ord man hører, men hvilke innovasjoner kan i dag tas i bruk?

Utviklingen går raskt. På Grønn Galla har de som arbeider innenfor grøntanlegg en god mulighet til å bli oppdatert på fremtidens viktigste krav til grøntanleggssektoren = bærekraft. FAGUS ønsker å inspirere og gi nyttig kunnskap til å møte fremtiden. Grønne områder byr på mange kvaliteter og muligheter.

På FAGUS egne hjemmesider finner du mer informasjon om arrangementet. Her kan du også melde deg på årets «Grønn Galla».

Grønn Galla

Tid: 14. – 15. november 2019

Sted: NHO-bygget, Majorstuen, Oslo

Overnatting: Thon hotel Gyldeløve

Mange og spennende innledere

I løpet av de to dagene «Grønn Galla» varer, kan FAGUS by på mange og spennede innledere. Og temaene er også en spore til inspirasjon, blant annet er det ei økt som tar utgangspunkt i tematikk direkte relatert til gravplasser. For å få et komplett og oppdatert program, finner du det på FAGUS sine hjemmesider. Her følger en foreløpig oversikt over tema og innledere:

Tema for den første dagen er:
Planlegging av bærekraftige grøntanlegg

Grønne strukturer og grønne tak med matproduksjon:
Frode Degvold fra Snøhetta og Sigurd Boassen fra Svein Boassen AS

Gravplassen - et grøntanlegg for de levende:
Kirsten Lunde, NMBU

Bærekraftig drift av grøntanlegg, mål og muligheter. Hvordan gjør vi det på Vestre gravlund?
Magnus G. Nielsen, Gravferdsetaten i Oslo

Bærekraftig ressursbruk, fra gamle underbukser til grønne tak:
Bengt M. Tovslid, Bergknapp

Overvannsstrategier i grøntanlegg:
Kim. H. Paus, Asplan Viak

Utfordringer med blågrønne løsninger. Vellykkede og mindre vellykkede tiltak.
Bent Braskerud, Oslo VAV

Blågrønn faktor - status i arbeidet med standardisering av planleggingsverktøyet blågrønn faktor.
Hanne Wells, Standard Norge

Tema den andre dagen er:
Vi bygger med bærekraft

Fossilfritt og utslippsfrie anlegg om begreper og visjoner for mere bærekraftige anskaffelser i Oslo kommune:
Leif Jørgen Bjerck, Oslo kommune

Hvordan beregne et klimaavtrykk ute i anlegg?
Bente Mortensen, Greenprosjekt

Hvordan kan grøntanleggssektoren bygge mer bærekraftig? Om sektorens muligheter i dag og i morgen:
Anleggsgartnermester Stein Wikholm

Gjenbruk av masser, muligheter og utfordringer:
Roar Hunstad, Statens Vegvesen

Miljøavtrykk på ulike askjøtselsmetoder i grøntanleggssektoren. Kjemikaliefri bekjemping, invasive arter, om utvikning og erfaringer så langt.
Bente Mortensen, Greenprosjekt

Fremtiden er elektrisk - om innovasjoner i maskiner og redskap til etablering og drift av grøntanlegg.
Bjørn Kaas, Husqvarna

Nasjonal pollinatorstrategi, hva betyr det for bransjen at vi har en strategi for å ivareta våre insekter?
Guri Tveito, Miljødirektoratet

Skjøtsel av blomsterenger og villflora, hvordan skal anlegg som inneholder disse elementene vedlikeholdes?
Bente Mortensen, Greenprosjekt

Utdeling av årets grønne priser:

• Landskapsarkitekturprisen

• Årets grønne park 2019

• Norges beste uterom og idrettsanleggsprisen, BPI