Gravplassloven ble revidert fra årsskiftet 2020/2021. Forslag til endringer i forskriftene skal ut på høring før de kan vedtas. De kan tidligst tre i kraft 1. januar 2022.
Gravplassloven ble revidert fra årsskiftet 2020/2021. Forslag til endringer i forskriftene skal ut på høring før de kan vedtas. De kan tidligst tre i kraft 1. januar 2022.

FORSKRIFTENE TIL GRAVPLASSLOVEN:

Skal snart ut på høring

Selv om Notodden bygger urnevegg, kan den ikke tas i bruk. Først må gravplassforskriften endres slik at det blir lov å sette urner inn i urneveggen. En revidert gravplassforskrift kan tidligst tre i kraft 1. januar 2022. Først skal forslaget til ny tekst ut på høring.

Publisert

Barne- og familiedepartementet tar sikte på å sende høringsnotatet for gravplassforskriften ut i løpet av sommeren. Forslaget til forskriften som skal regulere bruken av urnevegger, sendes til alle gravplassmyndigheter og organisasjoner innenfor gravplassektoren. Høringsfristen er tre måneder, der eksakt dato vil framgå av høringsbrevet.

Alle som vil, kan sende inn i høringssvar

Gir ikke dispensasjon før forskrift er vedtatt

Departementet vil lese og vurdere alle høringssvar som sendes inn innen fristen, og forsøke å besvare alle innvendinger og spørsmål som måtte komme.

Urneveggen i Notodden åpnes samtidig med at departementet mottar høringssvar med forslag til endringer i forskriften, som også vil gjelde denne da eksisterende urneveggen. Siden departementet tar sikte på å gi generelle regler i forskrift, og ikke som unntak i enkeltsaker, vil eventuelle dispensasjonssøknader før forskriften trår i kraft, derfor ikke innvilges.

Urneveggene kan tidligst tas i bruk i 2022

Når alle høringssvar er lest og vurdert, vedtar Barne- og familiedepartementet den nye gravplassforskriften. Innkomne høringssvar kan da ha endret det opprinnelige forslaget til forskriftstekst. Alle som har interesse av bruk og forvaltning av urnevegger, bør derfor sende inn høringssvar innen fristen.

Den nye gravplassforskriften kunngjøres på Lovdata. Den kan tidligst gjelde fra 1. januar 2022.

Powered by Labrador CMS