Steingjerde og stakittgjerde omkranser to forskjellige deler av Strand kirkegård i Rogaland.
Steingjerde og stakittgjerde omkranser to forskjellige deler av Strand kirkegård i Rogaland.

Er din port og ditt gjerde landets beste?

Norsk forening for gravplasskultur (NFG) inviterer medlemmene til konkurransen «Årets beste» med tema: Inngjerding og porter.

Publisert Sist oppdatert

NB: Frist for å melde seg på er utsatt til 2. juni

Fristen for årets pris er utsatt til 2. juni

Verden står midt i en koronakrise. Å delta i en konkurranse, samtidig som vi strever med å takle viruset, kan virke bortkastet.

Det finnes i dag mange og gode uttrykk som beskriver gjerder og porter som omkranser våre gravplasser.
Det finnes i dag mange og gode uttrykk som beskriver gjerder og porter som omkranser våre gravplasser.

Men, kanskje er det akkurat nå, når arbeidsdagen er mer stressende enn på lenge, og avisene byr på den ene dårlige nyheten etter den andre, at utsikten til å vinne et diplom og en premie er det lille positive avbrekket som gjør arbeidsdagen litt lysere og som gir litt mer energi til å stå på videre i den pågående koronakrisen.

Og porter og gjerder er vel verdt oppmerksomheten. De er publikums første møte med gravplassen, og på mange måter dens ansikt utad.

Må ha estetisk og funksjonell verdi

Hvis din forvaltning råder over en gravplass med port og gjerde av høy kvalitet, sender du bidraget inn til NFG. Juryen vil legge vekt på den lokale forankringen og stedstilpasningen.

mMPort og gjerde skal være brukervennlige og funksjonelle, og naturligvis ha høy estetisk verdi. Det inkluderer eventuelle buffersoner. Materialene som er brukt, må være kvalitet.

At bestemmelsene i gravferdsforskriften er oppfylt, er en selvfølge.

Send inn bilder og plantegninger

For at juryen skal kunne velge rett vinner, må de vite nok om bidragene de vurderer. Derfor trenger de plantegninger over gjerde og port. Finnes det detaljtegninger, legges de også ved. En bunke bilder som viser detaljer, gir god oversikt, og som viser tilpasningen til omgivelsene, må også være med.

Fristen er satt til 2. juni

Bruk tida fram til da til samle inn gode bilder og plantegninger fra porten og gjerdet som du er stolt av på din arbeidsplass. Vinneren høster heder og ære, samt litt penger, under årets fagdager i Molde 8. – 10. september.

(Det forutsettes at høstens fagdager arrangeres som normalt i Molde).

Powered by Labrador CMS