LEDIG STILLING:

Oslo kommune gravferdsetaten

Spesialkonsulent IKT

Søknadsfrist: 9. februar 2022

Har du strategisk blikk for IKT og bred teknologisk erfaring?

Vil du være en aktiv bidragsyter i den digitale utviklingen av Gravferdsetaten?

Vi leter etter en erfaren strategisk IKT-konsulent til vår stab. Vi ser etter deg som forstår brukerperspektivet og kommuniserer godt med kollegaer som har varierende fagbakgrunn og forhold til IKT.

Hovedansvar i stillingen er knyttet opp til utvikling av etatens IKT-område, herunder følge opp arbeid med informasjonssikkerhet og personvern, være faglig pådriver i digitaliseringen av etaten og utvikling av digitale tjenester. Gravferdsetaten har inngått en brukersupportavtale med Bymiljøetaten. Vår nye IKT-konsulent skal ha en viktig rolle i oppfølging av denne avtalen ved å ha en tett dialog med Bymiljøetaten om utvikling og drift av Gravferdsetatens forvaltningstjenester innenfor IKT.

Vi ser for oss at du har utdanning minimum på bachelornivå innen IKT, samt flere års relevant erfaring, blant annet fra drift av datasystemer.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle etatens IKT-arbeid i tråd med gjeldende regelverk, instrukser og rundskriv på det området
 • Formidle IKT-strategiske planer til etatens brukere og sørge for god kommunikasjon med etatens ansatte om fagfeltet
 • Rådgivning, veiledning og rapportering om etatens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern (GDPR)
 • Ansvar for å utarbeide beredskapsplaner knyttet til informasjonssikkerhet, herunder gjennomføre risikovurderinger (sårbarhets-scanninger) og håndtere uønskede hendelser på IKT-område
 • Være pådriver i etatens digitaliseringsarbeid, med blant annet innføring av ny teknologi og digitalisering av tjenestene
 • Lede og delta i digitaliseringsprosjekter, både internt og med andre samarbeidspartnere
 • Drift og videreutvikling av etatens gravdatasystem Ecclesia (fagansvar for bruken av systemet vil være plassert et annet sted)
 • Hovedansvar for oppfølging av etatens brukersupportavtale med Bymiljøetaten og samarbeid med dem om utvikling og drift av forvaltningstjenester innen IKT for Gravferdsetaten
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor etatens ansvarsområder kan pålegges ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning minimum på bachelornivå innen IKT
 • Minst 3 års relevant erfaring innen drift av datasystemer/nettverk, gjerne fra offentlig sektor
 • God kjennskap til informasjonssikkerhet og personvernlov
 • Bred teknologisk erfaring

Personlige egenskaper og ferdigheter:

 • Meget gode tekniske ferdigheter
 • Løsningsorientert, selvgående og tar initiativ
 • Høy grad av serviceinnstilling og gode kommunikasjonsevner
 • Pålitelig med god gjennomføringsevne
 • Evner til å arbeide selvstendig og i team
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig og sosialt miljø
 • Fleksitidsordning
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Moderne kontorlokaler på Hasle med kantineordning
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Stillingen lønnes i lønnsramme 056, lønnstrinn 45 - 55, avhengig av ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Dekning av treningsavgift inntil kr. 6.000 per år

Kontaktinformasjon

Magne Mikal Hustavenes,
Etatsdirektør, 92 28 51 71
E-post:
[email protected]

Arbeidssted

Karvesvingen 30579 Oslo

Søk på stillingen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommune

Gravferdsetaten skal ivareta Oslos behov for å håndtere våre døde på en verdig måte og skape attraktive, grønne gravplasser for oss levende. Etaten har mange spennende og utfordrende oppgaver. Vi skal både ivareta eksisterende og utvikle nye gravplasser, tilrettelegge for variert bruk samt legge grunnlaget for nye gravferdsformer.

Gravferdsetaten har 122 fast ansatte, men i sommersesongen er 300 medarbeidere i full aktivitet ute på gravplassene. Etaten er preget av mangfold, og vi ønsker å gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få beskjed om.

Powered by Labrador CMS