LEDIG STILLING:

Lillestrøm kirkelige fellesråd
Lillestrøm kirkelige fellesråd

Gravplassarbeider

Søknadsfrist: 2. mai 2021

Vi søker én gravplassarbeider i 100% stilling på Stalsberghagen gravlund og Skedsmo kirkegård

Er du klar for en viktig samfunnsoppgave? Er grønn bærekraftig vekst viktig for deg? Tar du nye utfordringer og liker å finne løsninger? Vil du være en del av vårt team som utfører oppgavene på gravplassene på en ryddig og verdig måte?

Som gravferdsmyndighet leverer vi tjenester knyttet til gravferd og kremasjon. Årlig gravlegger vi over 500 kister og urner og kremerer over 1100 kister.

På Skedsmo gravplass er Skedsmo kirke og et livssynsåpent kapell. På Stalsberghagen har vi to livssynsåpne seremonilokaler og et krematorium som ligger i kort avstand til Strømmen sentrum. Gravplassene har hvert sitt servicehus. Stillingen vil inngå i staben på Stalsberghagen med 6 personer og på Skedsmo med 3 personer.

Ansatte har en stor kontaktflate og utstrakt dialog med brukere, begravelsesbyråer og publikum. Vi møter etterlatte i forbindelse med gravferd eller seremoni og vi legger til rette for en sorgprosess som gjenspeiler menneskeverdet. Vi tilrettelegger og imøtekommer for ulike religioner og livssyn.

Vi er opptatt av grønn bærekraftig utvikling og skal innen få år omstille oss til 100% utslippsfri elektrisk maskindrift. Vi søker derfor deg som har et stort og bredt engasjement for grønn bærekraftig drift og ikke minst utvikling. Vi ser etter deg med for eksempel gartnerfaglig bakgrunn og som kan like å utforme parker.

Dine arbeidsoppgaver består blant annet av:

• Bistå i videreutvikling av en grønn og bærekraftig gravplassforvaltning
• Stell av grøntanlegg og graver, vanning og søppelrydding

• Enkelt vedlikehold av bygninger, inventar og utstyr

• Vedlikehold av grusveiene og annet forefallende arbeid

• Kontakt med gravplassadministrasjon og begravelsesbyrå

• Arbeide med fagsystemene Ecclesia, Medarbeideren og famac

• Påse at vi har en verdig håndtering av kister og urner

• Bistå med praktisk tilrettelegging ved begravelser og urnenedsettelser

• Være serviceorientert i forhold til begravelsesbyråer og publikum

• Holde gravplassen velstelt og ryddig som et godt sted for ro og ettertanke

• Veilede og bistå sommervikarer

• Ved behov bistå krematoriet eller andre gravplasser i kommunen

Vi søker deg som:

• er trygg i egen rolle
• er imøtekommende, hyggelig og hjelpsom

• har vilje til å ta ansvar og initiativ

• har evne til å møte mennesker med respekt og verdighet

• har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• er engasjert, nøyaktig og strukturert

• evner å arbeide selvstendig og ta initiativ• håndterer utfordringer i hverdagen• liker å jobbe ute i all slags vær

Kvalifikasjoner:

• Minst videregående utdanning
• Et relevant fagbrev innen grøntfaglig arbeid er en fordel

• Relevant arbeidserfaring

• God fysisk form

• Førerkort klasse B og maskinførerbevis M2

• Førerkort klasse BE er en fordel

• God kjennskap til bruk av IKT som arbeidsverktøy

• Erfaring fra fagsystemet Ecclesia er en fordel

• Disponering av egen bil er en fordel

• Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

• Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
• Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter

• Fast arbeidstid

• Nødvendig opplæring vil bli gitt

• Arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk

• Gode forsikrings- og pensjonsordninger

• Medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning KLP med 2% trekk i bruttolønn

For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid.

Lillestrøm kirkelige fellesråd er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke.

Kontaktperson:
Avdelingsleder: Harald Ringstad, telefon:94842080

Søknadsfrist: 2. mai 2021.