Ola Asp ved Vestfold krematorium. (Foto: Alf Bergin)
Ola Asp ved Vestfold krematorium. (Foto: Alf Bergin)

Er prisen avgjørende for lav kremasjonsprosent?

Nye tall viser store forskjeller i hva man må betale for å bli kremert avhengig av hvilken kommune du bor i. Dette kommer frem i statistikk som Krematorienettverket i Gravplassforeningen og gravplassrådgiveren hentet inn fra krematoriene i forbindelse med kremasjonsstatistikken for 2018.

Hvis ditt nærmeste krematorium ligger i Tromsø, men du bor i nabokommunen, kan du for eksempel måtte betale så mye som 7600 kr for kremasjon. Noen kommuner har valgt å dekke hele kremasjonskostnaden, også kommuner som ikke selv har krematorier, for eksempel Holmestrand.

Stor variasjon

Prisen krematoriene tar for kremasjon av innbyggere utenfor egen kommune, varierer fra 7500 i Tromsø til 4000 i Tinn. Nesten en tredel av kommunene med krematorium tar betalt også for kremasjon av innbyggere fra egen kommune. Her varierer prisene fra 6000 i Kongsvinger til 880 kr i Ålesund.

Prisen pårørende må betale for kremasjon kan være en av flere årsaker til den lave kremasjonsprosenten i Norge. Interessant nok gir ikke tallene Krematorienettverket har hentet inn noen tydelige signaler om dette. Bærum er for eksempel den kommunen i landet med høyest kremasjonsprosent (82 %). Samtidig må kommunens innbyggere selv betale 2500 kr for kremasjon.

Med dagens ordning kan det være legitime grunner til at utgiftene varierer fra krematorium til krematorium. Dette fordi de faktiske utgiftene ved en kremasjon bestemmes av ulike faktorer, eksempelvis lånekostnader ved nybygg av krematorium. Men nøyaktig hva som ligger i prisen det enkelte krematorium eller kommune fakturerer, er ofte ikke nærmere definert.

– Kanskje bør de reelle kostnadene ved kremasjon tydeliggjøres på en bedre måte enn dagens ordning. Dette vil kunne sikre åpenhet rundt det økonomiske aspektet ved kremasjon og krematorievirksomhet.

Ola Asp - leder for krematorienettverket

Så lenge lovverket tillater dagens ordning med kremasjonsavgift, legges det til rette for til dels store prisforskjeller ved kremasjon, avhengig av hvor i landet du bor. I regjeringens forslag til ny Lov om tros- og livssynssamfunn foreslås det at kremasjonsavgiften videreføres. Dette til tross for at ordningen går imot prinsippet om likestilling mellom gravferdsformene og har diskriminerende effekt for dem som velger kremasjon på bakgrunn av religion- eller livssynstilhørighet.

Powered by Labrador CMS