UTLYSER VIKARIAT:

Faglige utfordringer venter vikaren

Norsk forening for gravplasskultur utlyser vikariat som gravplassrådgiver. Allsidige arbeidsoppgaver og interessante faglige utfordringer er viktige stikkord for å beskrive denne stillingen.

Publisert Sist oppdatert
<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold"><span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Kontorleder, Synnøve Haugstad Sira.</span></span>
Kontorleder, Synnøve Haugstad Sira.

– Vi vil å ansette en vikar så snart som mulig. Bakgrunnen for behovet er at vår rådgiver har gått ut i svangerskapspermisjon, sier kontorleder Synnøve Haugstad Sira.

Følg denne linken for å komme til utlysningen.

– Vi ønsker naturligvis en person med erfaring fra gravplassforvaltning, fortsetter Haugstad Sira, og legger vekt på en selvstendig arbeidssituasjon der initiativ og samarbeid er viktige stikkord. Slik situasjonen er i dag, må vedkommende ha tilgang til hjemmekontor.

Norsk forening for gravplasskultur (NFG) er en ideell forening, basert på medlemskap. Vi har medlemsgruppene kirkelige fellesråd/kommuner, firma, råd og organisasjoner, samt personlige medlemmer. NFG har som formålsparagraf å fremme god gravplasskultur og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.

Foreningen har en del prioriterte arbeidsområder. De arrangerer hvert år fagdager og har en svært aktiv strategi innen kursvirksomhet. De utgir fagbladet Gravplassen, med tilhørende nettsider og nyhetsbrev. Et eget krematorienettverk er faglig ansvarlig for årlige fagdager for krematorier. Det er også utviklet et godt samarbeid med andre organisasjoner innen gravferdssektoren og foreningen er også involvert i nordisk samarbeid.

Stillingsstørrelsen er inntil 50%, og tidspunkt for ansettelse er snarest mulig, og etter avtale. Varigheten er til jul med mulighet for noe forlengelse.