FRA GRAVPLASSFORENINGENS FAGDAGER I MOLDE:
Presentasjon av gravplasser:
BOKOMTALER