Informasjon om annonsering

Nyhetsbrev går ut hver 14. dag. Mottakere er medlemmer i Norsk forening for gravplasskultur og andre som har meldt seg på.

Størrelse på annonse

Annonsenes ytre mål (utfallende) er: 1340 px. bred x 670 px. høy. Dette er beskrevet i illustrasjonen ovenfor. Selve innholdet på annonsene bør være innenfor 940 px. bred x 460 px. høy.

Priser

Annonser i nyhetsbrevene (hver annen uke): I nyhetsbrevene koster det kr 1500 per gang

Annonser på gravplassen.no: 1 uke på nettet: kr 950 1 måned på nettet (4 uker): kr 1900

For mer informasjon om å annonsere i fagbladets papirutgave se her.

Kontakt

Ønsker du å bestille annonse eller har spørsmål ta kontakt med Maren Rønning. Hun kan nås på telefon: 95839968 eller på epost: [email protected]