<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Tårnbygningen og Urbygningen på NMBU , Ås.</span></span>
Tårnbygningen og Urbygningen på NMBU , Ås.

Nå kan du foreslå tema for studentoppgaver ved NMBU

I år henvender Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU seg til de som jobber i grøntanleggssektoren til å foreslå tema for studentoppgaver. Fristen er 1. mars.

Publisert Sist oppdatert
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Dosent, Jorun Hovind ved NMBU.</span></span>
Dosent, Jorun Hovind ved NMBU.

– NMBU, Institutt for landskapsarkitekter (ILA) har en samarbeidsavtale med FAGUS. Målet med denne er å styrke båndene mellom forskning, praksis og undervisning, sier dosent Jorun Hovind ved NMBU.

Mange innen grøntanleggssektoren møter utfordringer og problemstillinger i hverdagen. Dette kan man nå få hjelp til å belyse gjennom en slik studentoppgave. Dette gjelder også i aller høyeste grad for dem som jobber på og med gravplasser.

Hver vår velges tema for neste års gradsoppgave. Vårens valg innebærer at oppgaven skrives våren 2022, leveres 15. mai og forsvares muntlig på gradsdagen rundt 20. juni 2022.

Har du en problemstilling som kan være aktuell kan du følge denne linken til skjema for innmelding av tema gradsoppgave.

Studentene skriver master eller bachelor

Landsskapsarkitektstudentene skriver en masteroppgave som gir 30 studiepoeng, mens landskapsingeniørstudentene klargjør en bacheloroppgave med 15 studiepoeng. Hvert studiepoeng innebærer cirka 25 timers arbeid.

Her er skjemaet for bedriftsavtale for bacheloroppgave for landskapsingeniørstudenter.

Tema som er aktuelle for disse gradsoppgavene, samles i en temakatalog. Mange studenter bruker denne katalogen for å finne de problemstillingene de ønsker å skrive om.

FAGUS, som paraplyorganisasjon for grøntanleggssektoren, har et stort nettverk og når ut til mange. ILA ønsker å kunne tilby studentene dagsaktuelle problemstillinger og inviterer derfor offentlige og private aktører via fagus.no til å foreslå gradsoppgaver.

– Studentene er dyktige til både å samle, systematisere kompetanse og finne løsninger som kan bidra til å genere ny kunnskap. En vinn-vinn situasjon for både studenter, NMBU og grøntanleggssektoren, avslutter Jorun Hovind.

FAGUS har også omtalt dette i en egen nettartikkel.