LEDIG STILLING:

Kirkebyggforvalter i Nordre Follo

Søknadsfrist: 21.08.22

Arbeidsgiver: Nordre Follo kirkelige fellesråd

Sted:Birkelunden 4, 1400 Ski

Stillingstittel: Kirkebyggforvalter i Nordre Follo kirkelige fellesråd

Søknadsfrist: 21.08.2022

Søk stillingen her

Nordre Follo kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Nordre Follo kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 60.000. Vi har 7 sokn og 9 kirker, kapell og driftsbygninger og 5 gravplasser. Den totale staben består av 55 fellesrådsansatte i 37 årsverk og 10 prester i 10 årsverk (inkludert prost).

Fellesrådsområdet er organiserte med administrasjon i Ski nye kirke og en menighetsstab i hver av de fire arbeidskirkene og to driftsavdelinger for gravplassene.

Vi har ledig stilling som Kirkebyggforvalter i 100 % fast stilling med søknadsfrist 21.08.2022. Det søkes etter en person som er omgjengelig, serviceinnstilt, nøyaktig og har evne til selvstendig utførelse av arbeidsoppgaver. Gode samarbeidsevner, personlig egnethet og fleksibilitet tillegges stor vekt.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for å gjennomføre, systematisere og tilrettelegge vedlikeholds- og driftsoppgaver inkludert ansvar for FDV - dokumentasjon
 • Ansvar for ENØK-tiltak
 • Kartlegging av løpende og langsiktige vedlikeholdsbehov
 • Løpende tilsyn med tekniske installasjoner, oppfølging av serviceavtaler for tekniske anlegg
 • Løpende praktisk vaktmesterarbeid og reparasjoner i kirker og andre bygg
 • Kan få noen oppgaver i forbindelse med begravelser og bisettelser
 • Tilrettelegging av arbeid for frivillige i samarbeid med menighetsforvalterne i menighetene
 • Ressursperson overfor brannvernlederfunksjonen med månedlige brannvernrunder
 • Kirkebyggforvalteren skal innenfor sine arbeidsfelt og ansvarsområder
 • Ha tett samarbeid menighetene og gravplassene
 • Holde god kontakt med kommunens bygg og vedlikeholdsavdeling

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innenfor bygg/anleggsfag, VVS, Elektronikk, Elektro, Telekom er ønskelig
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av stor bygg og anlegg
 • Erfaring med praktisk arbeid
 • Interesse for og god kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy
 • Kjennskap til den norske kirkes arbeid og organisering er en fordel
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Søker må ha førerkort for bil (gjerne BE) og disponere bil
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • Kirkebyggforvalteren må være initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha evne å holde god orden og oversikt
 • Positivt engasjement og gode samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig og sammen med stabene i menighetene
 • Vilje og evne til å videreutvikle eksisterende vedlikeholdsarbeid og rutiner
 • Fleksibel og evne til snu seg rask rundt.
 • Være glad i mennesker og ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk i KAs tariffområde.
 • Selvstendige, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov
 • Selvstendig arbeidssituasjon med påvirkning av egen stilling
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn

Annet

 • Kirkebyggforvalteren vil være en del av kirkevergens stab med kirkevergen som nærmeste overordnede.
 • Før tiltredelse må politiattest fremlegges.

Kontaktinformasjon

Øysten Martin Paulsen, kirkeverge, 97192187

Arbeidssted

Birkelunden 41400 Ski

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordre Follo kirkelige fellesråd

Stillingsprosent: 100% Fast

Søknadsfrist: 21.08.2022

Arbeidsgiver:

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Adresse: Birkelunden 4, 1423 Ski

Kommunestyrene i Oppegård og Ski har vedtatt å etablere en ny kommune. Den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020 og skal hete Nordre Follo kommune. En konsekvens av sammenslåingsvedtaket er etableringen av Nordre Follo kirkelige fellesråd. Fellesrådet vil få en stab på 55 ansatte som vil ha arbeid på 4 menighetskontor, driftsavdeling(er) og fellesadministrasjon.

Powered by Labrador CMS