LEDIG STILLING:

Kirkeverge

Søknadsfrist: 15.07.22

Vi søker kirkeverge i 100% stilling i Jevnaker!

Jevnaker kommune er i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sør-enden av Randsfjorden, og det bor ca 6500 innbyggere i kommunen. Mer informasjon om kommunen, finnes på www.jevnaker.kommune.no og nettsiden til menigheten www.jevnaker.kirken.no

Etter lang og tro tjeneste går nåværende kirkeverge over i annet arbeid, og vi trenger derfor ny kirkeverge. Jevnaker fellesråd sammenfaller med Jevnaker sokn. Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for fellesrådet. Kirkevergen er daglig leder, og har personalansvar for kantor, menighetspedagog, kirketjener, kirkegårdsarbeider (alle i 100 % stillinger), og sekretær/kontorfullmektig i 40 % stilling. I tillegg har staben sogneprest i 100% stilling og prostiprest i 50 % stilling. Staben har kontor på samfunnshuset.

Jevnaker sokn har to kirker: Randsfjord kirke fra 1916 som ligger i Jevnaker sentrum, og Jevnaker kirke fra 1834, som kalles Hadelandskatedralen på folkemunne. Begge kirkene har tilhørende kirkegårder, gravkapeller og gode tilstøtende driftsbygninger. Kirkevergen har ansvar for planarbeid, økonomi, drift og vedlikehold av kirkene med tilhørende bygningsmasse. Jevnaker sokn tilhører Ringerike prosti. Fellesrådene i prostiet samarbeider om enkelte faglige og administrative oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig leder av Kirkekontoret
 • Arbeidsgiver-, personal- og HMS-ansvar
 • Økonomisk drift/økonomistyring
 • Utarbeide og gjennomføre handlingsplaner og prosjekter.
 • Ansvar for drift og forvaltning av kirker med tilhørende bygninger og gravplasser
 • Sekretær- og saksbehandlingsoppgaver for fellesrådet samt oppfølging av vedtak for fellesråd, administrasjonsutvalg og andre utvalg/komiteer
 • Videreutvikle samarbeid og ivareta gode relasjoner til kommunens administrasjon og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen økonomi og ledelse fra høyskole-/universitet. Relevant erfaring kan kompensere for kravene til formell kompetanse.
 • Digital kompetanse
 • Ledererfaring ønskelig
 • Kjennskap til Den norske Kirkes virksomhet og offentlig forvaltning er ønskelig

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges, herunder gode evner til kommunikasjon og samarbeid, samt evne til å involvere og motivere ansatte, arbeide selvstendig, effektivt, målrettet og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • En variert og utfordrende lederstilling med mulighet for forming og videreutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon i KLP

Annet

 • Det forutsettes medlemskap i Den norske kirke og at man kan identifisere seg med kirkens verdigrunnlag
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Trossamfunnsloven § 20
 • Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes, jfr offentlighetsloven § 25

Har du spørsmål, ta kontakt med

Kjetil Gjærde, kirkeverge i Ringerike kirkelige fellesråd, tlf: 416 49 292 ([email protected])

Wenche S. Haugli, nestleder i Jevnaker kirkelige fellesråd, tlf: 411 45 480 ([email protected])

Kontaktinformasjon

Kjetil Gjærde , kirkeverge i Ringerike kirkelige fellesråd, 416 49 292Wenche S. Haugli , nestleder Jevnaker kirkelige fellesråd, 411 45 480

Arbeidssted og arbeidsgiver

Jevnaker kirkelige fellesråd

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

SØK STILLINGEN HER

Powered by Labrador CMS