LEDIG STILLING:

Ledende krematør

Søknadsfrist: 29.05.2022

Dagens driftsleder for Moholt krematorium, Kirkelig fellesråd i Trondheim, går av med pensjon tidlig i høst. Vi søker hans erstatter som kan lede driften av krematoriet. Ledende Krematør skal også være fellesrådets spisskompetanse på bærekraftig utvikling av kremasjonsmetoder og miljømessig drift.

Fellesrådet har ambisjon om fortsatt å ha et krematorium som kan måle seg med de beste når det gjelder energieffektivisering og bærekraft.

Kontaktinformasjon

Ledende krematør har det faglige og daglige ansvaret for administrasjon, drift og vedlikehold av krematoriet. Ved krematoriet er det i dag to faste stillinger inkl. denne. Stillingen rapporterer til avdelingsleder gravplass og er organisatorisk plassert i avdelingsleders stab.

Moholt krematorium ligger ved Moholt kirkegård i Trondheim. Krematoriet har i dag to ovner hvor det gjennomføres rundt 1.400 kremasjoner i året, hvor ca. 40% kommer fra andre kommuner i Midt-Norge. Prognoser med basis i befolkningsvekst og aldersfordeling viser at dette tallet vil øke betydelig de kommende årene.

Arbeidsoppgaver

 • Administrere dokumentasjon og postbehandling, fakturering og betalingsflyt
 • Prosessplanlegging av kremasjoner gjennom god logistikk og utnyttelse av kapasitet på ovner og mannskap
 • Kontakt med leverandør av ovner og styringssystemer
 • Kontakt med pårørende
 • Informasjon og samarbeid med ledelse, kolleger innen gravplassområdet og eiendomsavdelingen, gravferdsbyråer og andre fellesråd i regionen
 • Deltakelse i bygge- og rehabiliteringsprosjekter knyttet til krematoriet
 • Ledende krematør inngår også i den operative driften av krematoriet.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 29.05.2022

Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim

Sted: Trondheim

Stillingstittel: Ledende krematør ved Moholt krematorium i Trondheim

Stillinger:1

Ansettelsesform: Fast

Heltid / Deltid: Heltid

Stillingsprosent:100

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller ingeniør med relevant kompetanse.
 • Relevant arbeidserfaring inklusive ledelse av arbeidsprosesser
 • Relevant fagbrev og erfaring fra prosessindustri og prosessforståelse kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode kunnskaper innen digitale arbeidsverktøy.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og trygg med å lede andre.
 • Løsningsorientert, nysgjerrig og innovativ.
 • Strukturert og nøyaktig.
 • Omgjengelig og ha gode samarbeidsevner.
 • Teknisk og praktisk anlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø.
 • Stor kontaktflate mot byrå, publikum og gravplassene.
 • Variert arbeidstid. I perioder med høy belastning, må det påregnes arbeidstid utenom normalarbeidsdagen.
 • Lønn og pensjonsordninger i samsvar gjeldende lovverk, forskrifter og avtaler.

SØK STILLINGEN HER

Kirkelig fellesråd i Trondheim har arbeidsgiver ansvar for 165 medarbeidere tilknyttet 16 menigheter, 21 kirker og 19 kirkegårder/gravplasser med tilhørende bygninger. Krematoriet som ligger på Moholt gjennomfører årlig 1400 kremasjoner, hvorav 40% kommer fra andre kommuner i Midt-Norge.

Gravplassansvaret er for alle innbyggere i Trondheim uavhengig av tro – og livssyn. Vi har stort fokus på de kulturhistoriske verdier som gravplassene og gravminner representerer i tillegg til bærekraft, miljø og digitalisering.

Gravplassavdelingen i Kirkelig fellesråd forvalter til sammen i overkant av 900 mål med gravplasser, flere av disse er med høy parkmessig standard. Avdelingen har godt omdømme for sin faglige dyktighet, kreativitet og omsorgsevne.

Powered by Labrador CMS