Gravferdsloven og forskrifter

Revidert gravferdslov og forskrifter

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i den enkelte kommune.

Publisert

På hjemmesidene til Regjeringen gis det opplysninger om temaet gravferd. Det er Barne- og familiedepartementet som har det formelle ansvaret for området.

Her finner du Regjeringens sider om Gravferd

1. januar 1997 fikk vi ny gravferdslov. Denne loven gir departementet anledning til å gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i loven. Disse forskriftene trådte i kraft på samme tidspunkt som loven.

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd ble revidert i 2011 og tok til å gjelde fra 1. januar 2012. Året etter var det forskriftenes tur. Dermed fikk både lovverk og forskrifter en sårt tiltrengt revisjon. Bestemmelsene i lov og forskrift kan ikke fravikes i lokale vedtekter for gravplassene. Gravplassforeningen har utarbeidet et hendig hefte som tar for seg både lovverk og vedtekter. I heftet er det også tatt med et forslag til lokale gravplassvedtekter.

Gravplassforeningen fikk produsert et eget hefte, som inneholder både lovverket og forskriftene. Dette ble i 2013 distribuert sammen med fagbladet Kirkegården, som den gang var navnet på foreningens publikasjon.

Heftet kan i dag bestilles på Gravplassforeningens hjemmesider:

Både loven og forskriftene finnes du på lovdata:

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd.

Forskriftene finner du ved å følge denne linken.