Krigsgraver på Kalevankangas kyrkogård som var åsted for det blodigste slaget i den finske borgerkrigen.
Krigsgraver på Kalevankangas kyrkogård som var åsted for det blodigste slaget i den finske borgerkrigen.

Nordisk kongress i Tammerfors

Publisert Sist oppdatert

Hvert fjerde år arrangerer Det nordiske forbundet for kirkegårder og krematorier nordisk kongress. I år skal kongressen avholds i Tammerfors, Finland 14-16 september 2022.

Gravplassen som kulturarvsbærer i en ny tid

Det overordnede temaet for kongressen er gravplassen som kulturarvsbærer i en ny tid. Foredragsholdere kommer fra alle de nordiske landene.

Fra Norge stiller blant annet fagsjef gravplass hos Statsforvalteren Åse Skrøvset, som sammen med landskapsarkitekt og forsker Helena Nordh, skal snakke om den flerkulturelle gravplassen og hvordan man på en god måte kan kombinere kulturarv og flerkultur.

Jordsmonn er et annet sentralt tema på kongressen. Inghild Økland vil presenterer NIBIO sitt prosjekt om nedbrytningsforhold på gravplass, og de svenske landskapsarkitektene Sara Carlquist og Carolyn Dias S Larsson skal snakke om Den ”goda” jorden - Från fotbollsplan till gravkvarter - Jord- och dräneringserfarenheter från utvidgande av Bromma kyrkogård.

Andre temaer du får høre mer om er: nordisk begravelsesvirksomhet i et samfunnsperspektiv, skjøtsel og forvaltning av den naturlige gravplassen, kirkegården i samtidslitteraturen og gravplassens funksjon for de levende. Hele programmet er tilgjengelig her.

En vakker industriby, kjent for sine grønne lunger

Tammerfors regnes for å være en av de vakreste industribyer i Norden. Den kjennetegnes ved sine store grøntanlegg og Kalevankangas kyrkogård som var åsted for et av de største slagene i den finske borgerkrigen. Her kan du fortsatt finne gravminner med kulehull. Kongressen avsluttes med omvisning på Kalevankangas kyrkogård og konsert i Tammerfors domkirke.

Påmelding på kongressens hjemmeside.

Powered by Labrador CMS