2. - 3. mars blir det nordisk seminar i Norge. Tema: Den flerkulturelle gravplassen.
2. - 3. mars blir det nordisk seminar i Norge. Tema: Den flerkulturelle gravplassen.

Nordisk seminar om den flerkulturelle gravplassen

2. – 3. mars arrangeres nordisk seminar for første gang i Norge. Tema er den flerkulturelle gravplassen og hvordan forvaltningene kan legge til rette for ulike behov og ønsker.

Publisert   Sist oppdatert

Nordisk seminar

Tid: 2. - 3. mars 2020

Sted: Drammen
Arrangør:
Nordisk forening for gravplasser og krematorier

Nordisk seminar er en unik anledning til å utveksle erfaringer og knytte kontakter på tvers av landegrenser i Norden.

Program og påmelding finner du her.

Programkomiteen har invitert fagpersoner fra inn- og utland, og utfordret representanter fra forvaltningene i de nordiske landene til å komme med sine innsikter og reflektere rundt spørsmål som: Hvordan legger forvaltningene til rette for livssynsmangfold og flerkultur? Hva er forskjellene mellom de nordiske landene? På hvilke punkter har og blir regelverket utfordret? Og hvilke trender vil vi se i fremtiden?

Fontene på et hinduistisk gravfelt på Jåttå gravlund i Stavanger.
Fontene på et hinduistisk gravfelt på Jåttå gravlund i Stavanger.

Utdrag fra programmet

Ida Marie Høeg vil trekke de lange linjene med åpningsforedrag om gravplasskultur i Norden. Hun er professor ved Universitet i Agder og forsker på endringer i gravferdskultur. Erik Venbrux, professor og sosialantropolog fra Radbud University forsker på hvordan døden håndteres i ulike kulturer. Han har fått utfordringen å svare på spørsmålet: Trenger vi gravplasser i fremtiden?

Du vil også få siste nytt fra nyere og pågående forskningsprosjekter fra Grete Swensen, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Helena Nordh, NMBU. Stipendiat Pavel Grabalov rapporterer fra sitt doktorgradsprosjekt om den flerfunksjonelle gravplassen.

Gravplassforeningen håper å se deg i Drammen i mars!

Tilbake til Gravplassens forside.