LEDIG STILLING:

Gravplassarbeider

Søknadsfrist: Onsdag 16. juni.

Nordre Follo kirkelige fellesrådsområde ligger i Nordre Follo prosti og svarer geografisk til Nordre Follo kommune. Fellesrådsområdet har et samlet folketall på ca. 60.000. Vi har 7 sokn og 9 kirker.

Den totale staben består av 55 fellesrådsansatte i 37 årsverk og 9 prester i 9 årsverk (inkludert prost). Fellesrådsområdet er organiserte med administrasjon i Ski nye kirke og en menighetsstab i hver av de fire arbeidskirkene.

Nordre Follo kirkelige fellesråd har ansvar for driften av 5 gravplasser. Det er 4,7 årsverk på gravplassene. I tillegg kommer ekstrahjelp i sommermånedene.

Vi har ledig stilling som gravplassarbeider i 100 % fast stilling.

Det søkes etter en person som er omgjengelig, serviceinnstilt, nøyaktig og har evne til selvstendig utførelse av arbeidsoppgaver. Gode samarbeidsevner, personlig egnethet og fleksibilitet tillegges stor vekt.

Arbeidsoppgaver vil være:

  • Vedlikehold av grøntanlegg
  • Gravplassdrift

Kvalifikasjoner:

  • Grønfaglig og maskinteknisk kompetanse er ønskelig.
  • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
  • Søker må ha førerkort for bil (gjerne BE), traktor og maskinførerbevis.

Vi tilbyr:

  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk i KAs tariffområde.
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
  • Pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn

Annet:

  • Driftsansvarlig er nærmeste overordnede.
  • Før tiltredelse må politiattest fremlegges.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Driftsleder: Thomas Kristiansen tlf. 954 54 519 eller
Ass. kirkeverge/HR-leder: Per Øyvind Skrede tlf. 901 37 732

Søknadsfrist: Onsdag 16. juni.

Søknad på nett på webcruiter.