Møt dine kunder i vårt nyhetsbrev

Vi tilbyr annonsering i våre populære nyhetsbrev.

Gravplassens nyhetsbrev har blitt svært populære. Vi startet med 460 abonnenter, nå har vi passert 700. Dette er en økning fra 460 abonnenter i vårt første nyhetsbrev, som ble distribuert senhøsten 2019. Og hver uke melder flere seg på.

Nyhetsbrevet distribueres til alle våre abonnenter. Det når alle ledd i innkjøpsprosessen. Kirkelige fellesråd, kommuner bedrifter og organisasjoner.

Ta kontakt for et godt tilbud på annonsering i våre nyhetsbrev. Vi har satt grensen på inntil tre annonsører.

Følgende fredager i 2021 blir vårt nyhetsbrev distribuert:
5. og 19. mars
9. og 23. april
7. og 21. mai
4. og 18. juni
2., 16. og 30. juli
13. og 27. august
10. og 24. september
8. og 22. oktober
5. og 19. november
3. og 17. desember

Prisen på annonsering i nyhetsbrevene er 1.500 kr. per utgave. Fram til fredag 5. mars, har vi et spesialtilbud til våre trofaste annonsører i papirutgaven av Gravplassen.

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev som er gratis.