LEDIG STILLING:

Øvre Eiker kirkelig fellesråd

Søknadsfrist: Tirsdag 18. mai 2021

Øvre Eiker kirkelige fellesråd har sammenfallende grenser med Øvre Eiker kommune. Kommunen har 19 500 innbyggere.. Det er fire menigheter: Fiskum, Vestfossen, Bakke og Haug, og fem kirker. Ved fire av kirkene er det i dag gravplasser.

Gravplassarbeider/kirketjener i Øvre Eiker

En fast 100 % stilling fra 1. juli 2021 eller etter nærmere avtale

Det er ca. 16 hel- og deltidsansatte i Øvre Eiker kirkelige fellesråd, hvorav 5 gravplasssarbeidere/kirketjenere. Gravplasssarbeidere/kirketjenere utgjør en viktig ressurs i våre kirker og på gravplassene.

Stillingenes ansvar og hovedarbeidsoppgaver:

 • Praktiske oppgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, konserter og andre arrangementer i menighetens regi og ved utleie av kirkene.
 • Praktisk tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av gravferder og urnenedsettelser.
 • Drift og vedlikehold av kirker og gravplasser. Dette innebærer renhold, tilsyn og vedlikehold av bygningene, tekniske anlegg, inventar og utstyr og øvrig vaktmestertjenester, vedlikehold og utvikling av grøntanlegg og snømåking.
 • Gi god service til gravplassens brukere.
 • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingene.

Faglige kvalifikasjoner, erfaring og utdanning

 • Det stilles krav om førerkort klasse BE og traktor samt kompetansebevis M2 (gravemaskin) og M4 (hjullaster)
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid/anleggsgartner
 • Søkere må være i en fysisk form som gjør vedkommende i stand til å utføre de arbeidsoppgaver som er nevnt over samt kunne arbeide utendørs store deler av arbeidstiden
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Kan opptre profesjonelt i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Ha evne til å ta tak i, gjennomføre og sluttstille arbeidsoppgaver uten direkte oppfølging av andre.
 • Fleksibel, omgjengelig og god på samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • En variert og utfordrende stilling som du selv kan være med å forme og videreutvikle
 • Godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte/frivillige medarbeidere
 • Lønn i henhold til KA’s tariffavtale og pensjonsordning gjennom KLP

Annet:

 • Det må påregnes en del helge- og kveldsarbeid.
 • Søker må være medlem av den norske kirke

Søknaden sendes elektronisk – se utlysning på www.kirkejobb.no

Søknadsfrist 18.05.2021

Kontaktperson:
Kirkeverge: Kari Aasen Ingebo
Telefon: 32 25 26 50/906 60 068