LEDIG STILLING:

Kantor/organist i Hillerøy menighet

Ledig fast stilling som kantor/organist 60 % i Kvaløymenighetene fra 01.01.2020

Hovedarbeidssted er Hillesøy menighet i 45 % og Kvaløy menighet i 15%

Søknadsfrist: 24.11.2019
Arbeidsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd Sted: Kvaløysletta Stillingstittel:
kantor/organist 60 %
Fast Stillingsprosent: 60
Startdato: 01.01.2020
Webcruiter-ID: 4148382829

Arbeidsoppgaver:
• Utøvende musiker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, skolegudstjenester, trosopplæringstiltak og andre arrangementer planlagt i samarbeid med menighetsrådene og stab
• Lede og utvikle det musikalske arbeidet i menighetene, gjerne med noe korarbeid
• Stimulere frivillige til aktiv musikalsk deltakelse
• Delta på stabsmøter annenhver uke
• Samhandle med kantor i Sandnessund-Kvaløy for blant annet å sikre frihelger og rimelig fordeling av gudstjenester og kirkelige handlinger.

Endelig stillingsbeskrivelse og arbeidsplan utarbeides i samarbeid med den som tilsettes

Kvalifikasjoner
• Relevant utdanning, helst innen kirkemusikk
• Erfaring og interesse for menighetsarbeid knyttet til ulike aldersgrupper
• Erfaring i korledelse er ønskelig

Personlige egenskaper
• Har evne til å samarbeide og å arbeide selvstendig
• Kan lede, utvikle og inspirere kirkemusikalsk aktivitet med mangfold og nyskaping
• Er god til å lede fellessang gjennom orgel- og pianospill
• Kan arbeide med instrumentalgrupper og solister
• Har et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten

Annet
• Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest
• Søkere må være medlem av Den norske kirke
• Den som tilsettes må disponere bil
• Det kan bli aktuelt å kalle inn søkere til prøvespill i tilsettingsprosessen

Kontaktpersoner:

Marianne Støylen Skauge
Sokneprest
Tlf.: 47234796

Heidi Bolstad
Personalsjef
Tlf.: 41142087

Tonje Braaten
Kantor
Tlf.: 97182289

Silje Johnsen
Menighetskoordinator
Tlf.: 92843745

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen, kirkebyggene og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte, bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 47 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte.

Kvaløymenighetene består av soknene Hillesøy, Kvaløy og Sandnessund. Menighetene strekker seg fra Hillesøy/Sommarøy i sør til Rebbenesøy i nord. Hillesøy og Kvaløy kirker har begge mekaniske orgler fra Vestlandske orgelverksted, med henholdsvis åtte og seks stemmer.